home

NIEUWS

SAVE THE DATE: ZATERDAG 28 MEI is de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door de WORKSHOP 'AANDACHTSPUNTEN & AFWEERMECHANISMEN' door Laura Rutten en Anneriek Brandon.

DE VERNIEUWDE BEROEPSCODE voor psychologen 2015 van het NIP vind je hier. De professionele verantwoordelijkheid van de psychologen cq therapeuten is aanzienlijk aangescherpt en uitgebreid. De Raad van Toezicht PPCH adviseert ook analytisch tekentherapeuten de tekst door te nemen, te raadplegen bij vragen en te hanteren in onze beroepspraktijk. Voor vragen kun je contact opnemen met Wanda Dondorp. Op deze website van het NIP vind je in de linkerkolom de verschillende onderdelen die onder de beroepscode vallen.

VIND ONS OOK OP FACEBOOK!

AGENDA

ZATERDAG 28 MEI 2016
ALGEMENE LEDENVERGADERING BATT EN WORKSHOP 'AANDACHTSPUNTEN & AFWEERMECHANISMEN '

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016
NAJAARSWORKSHOP BATT

LEESTIPS

"DE ZIEL VAN HET VAK" is geschreven voor en door professionals die zich bezighouden met de zorg voor mensen die psychisch lijden. In persoonlijke verhalen geven de auteurs een kijkje achter de doorgaans gesloten spreekkamerdeur. Het is bedoeld voor iedereen die goed contact nodig heeft om zijn werk adequaat te kunnen verrichten. Meer informatie zie hier

NIEUW BOEK: "TUSSEN WETEN & NIET WETEN" door Harry Stroecken over zijn jarenlange ervaring als psychoanalyticus. Lees meer...

"DROOMANALYSE": lees erover op de website van NVPA.

FILMTIPS

DE FILMREEKS " PSYCHOANALYSE & FILM " bestaat uit maandelijkse filmvertoningen met een inleiding door een deskundige en na afloop een discussie. Zie Ketelhuis

© Marieke Spekle
      2010-2016


Welkom bij de Beroepsvereniging Analytische Tekentherapie. Wij behartigen de belangen van alle Analytisch Tekentherapeuten in Nederland. We streven verdere professionalisering, bekendheid en erkenning na van ons vak Analytische Tekentherapie.

Daarnaast fungeert de vereniging als platform door middel van workshops, lezingen en boekbesprekingen, waardoor Analytisch Tekentherapeuten elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen bijscholen en inspiratie op kunnen doen.